Disk låg / skrivardisk

Beskrivning:

Modulerna är grunden i A4 . Modulerna kan byggas samman med avståndsmoduler, väggmoduler, sorteringsmoduler och miljömoduler. Modulerna är sammansatta med kopplingsbeslag. Ryggen är innotad i gavlar, topp och botten. Gavlarna är hålborrade med c-c 16 mm för flyttbara hyllplan. Moduler som är 3, 4 och 5xA4 kräver en bindhylla. Gavlarna är förborrade i underkant för infästning av sockel. Modulerna levereras monterade, alternativt omonterade.

Material:

Gavlar, topp, bottenhylla samt hyllplan är tillverkade av 19 mm spånskiva belagd med direktlaminat/fanér. Hyllplan till modulbredd 890 mm med djup 380 mm tillverkas av lamellträ.
Ryggen är tillverkad av 10 mm spånskiva som är belagd med direktlaminat/fanér på båda sidorna.

Laminatutförande:

Gavlar, topp, bottenhylla, samt hyllplan: vit eller grå laminat. Ryggen: som standard i vit laminat och som tillval grå laminat, bok- eller björklaminat.

Fanérutförande:

Gavlar, topp, bottenhylla samt hyllplan: bokfanér eller björkfanér.
Ryggen: som standard vit laminat och som tillval grå laminat, bokfanér eller björkfanér.

Inredningsdetaljer:

Sockel sammansatt med kopplingsbeslag och tillverkad av 19 mm spånskiva belagd med mörkgrå högtryckslaminat. Sockeln har fyra justerbara fötter och är flyttbar, vilket gör att modulen kan placeras dikt mot en vägg som har golvlist. Alternativt med justerbart benstativ. Hyllplan till samtliga modulbredder och djup.

Diskskiva: Modulerna kräver inte diskskiva då samtliga moduler har en fast topphylla, som klarar lätt belastning. Diskskiva 30 mm djupare än modulen finns som tillval. Diskskivan levereras också i löpmeter upp till 2470 mm längd, då även i 800 mm djup.  Cylinderlås till dörrar.

Lådor 1/2xA4 och 1xA4 till modulbredder 310, 600 mm med djup 380 och 580 mm. Lådinredning.

PDFCadInfoJpg
SV | NO | EN