Lundqvist Produkter / FÖRVARING

Brandklassad förvaring

Om ni vill skydda handlingar mot brand är dessa svensktillverkade brandsäkra arkivskåp den bästa lösningen!

SA-serien är testad, godkänd enligt NT Fire 017 i brandklass 60P vilket innebär att alla handlingar som finns i skåpet skyddas väl vid en total brand. Ett godkännande i 60 P enligt NT Fire 017 innebär att skåpet har genomgått en extrem test där man utsätter skåpet för värme från alla håll under i detta fall 60 minuters tid. Själva testen går till så att man ställer in skåpet i en testugn som hettas upp till en extremtemperatur om ca 1 000 grader. Temperaturerna mäts på flera punkter inne i skåpet och får under hela testen inte öka med mer än 150°.

Vill du ha en offert?