Källsortering

Att vi måste sortera vårt avfall är numera en självklarhet. Äntligen är det någon som tagit ett helhetsgrepp på källsorteringen. Nu är det slut med tråkiga och oaptitliga soptunnor, gamla säckställ och annat fult. Vi måste sortera och vi kan göra det snyggt!

Några funderingar?