Lundqvist
För generell kontakt använd: info(at)lundqvistinredningar.se

Stockholm
Christian Gustafsson (VD) 08-623 98 00Annica Ekegren 08-623 98 00 073 917 26 08 annica.ekegren(at)lundqvistinredningar.se
Cajsa Carlsson Tallén 08-623 98 00 073 917 26 02 cajsa.carlsson(at)lundqvistinredningar.se
 

GÖTEBORG
Carina Bengtsson 031-86 36 50
073-917 26 05 carina.bengtsson(at)lundqvistinredningar.se
Lund
Alf Francke 040-10 39 60
073 917 26 03 alf.francke(at)lundqvistinredningar.se
OSLO
Carina Bengtsson 0047 22 67 63 60 
carina.bengtsson(at)lundqvistinredningar.se
SV | NO | EN